اداری، مالی
 
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر
کمک شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 94/93 دانشجویان شاهد و ایثارگر به مبلغ    115914250   ریال  در مورخ  22/02/94 ، طبق دستورالعمل بنیاد شهید و امور ایثارگران به بستانکار دانشجویان در سیستم گلستان ثبت گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر