بسیج اساتید،دانشجویی
 
 

گردهمایی آموزشی ـ فرهنگی و بصیرتی اساتید بسیجی و مدعو دانشگاه پیام نور مرکز جوانرود جهت غنی سازی برنامه های کلاسی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 20 اسفند ماه 93 در محل سالن آمفی تاتر برگزار گردید. در این گردهمایی اساتید بیانات، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نموده و راهکارهای کاربردی در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه، تجهیز کلاسها به امکانات سمعی و بصری، تجهیز سایت دانشگاه و همچنین برگزاری کلاسهای فوق برنامه بصورت رایگان از طرف اساتید مطرح گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر