آموزش
 
اصلاحیه کلید و سوالات بخش تشریحی برخی دروس ترم دوم ۹۴-۹۳ پیام نور اعلام شد
با توجه به اینکه ایراد به سؤال دروس زیر در نیمسال دوم ۹۴-۹۳ وارد می باشد نسبت به تصحیح اوراق امتحانی این دروس نکات زیر را مدنظر داشته باشند
معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور اصلاحیه های سوالات امتحانی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ را برای برخی دروس به صورت زیر اعلام کرده است
نام درس
نام رشته
کد درس
نوع اقدام
سازه های فولادی ۲
مهندسی عمران
۱۳۱۳۰۹۴
نمره سوال ۱ و ۲ تشریحی با بارم ۲٫۹ نمره سرشکن شود
نام درس
نام رشته
کد درس
نوع اقدام
کاربرد نانو در مهندسی اجرایی
مهندسی مدیریت اجرایی
۱۳۱۱۰۳۲
نمره سوال ۲ تشریحی با بارم ۲٫۸ نمره سرشکن شود
نام درس
نام رشته
کد درس
نوع اقدام
مکانیک سیالات
مهندسی مدیریت اجرایی پروژه
۱۳۱۱۰۳۳
نمره سوال ۲ و ۷ تشریحی با بارم ۱ و ۳ نمره سرشکن شود
نام درس
نام رشته
کد درس
نوع اقدام
تحلیل سازه ۲
مهندسی عمران
۱۳۱۳۱۰۴
نمره سوال ۲ تشریحی با بارم ۳٫۵ نمره سرشکن شود

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر