آموزش
 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور:
ارائه حداکثر 8 واحد درسی در ترم تابستان/ آغاز امتحانات پایان ترم تابستان از 31 مردادماه
دکتر خانیکی با اشاره به تعداد واحدهای ترم تابستان افزود: مطابق دستورالعمل ترم تابستانی ، دانشجویان می توانند حداکثر 8 واحد انتخاب کنند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور درخصوص دروس قابل ارائه در ترم تابستان گفت: این دروس شامل؛ دروس نیمسال های دروس نیمسالهای 6، 7، 8 و 9 کلیه رشته های مقطع کارشناسی پیوسته به ‌غیر از دروس بدون منبع و دارای واحد عملی، انتخاب واحد دروس با کد مشترک که دارای تاریخ امتحان بوده و درترم های پایین تر رشته‌های دیگر ارائه می شود،  دروس نیمسالهای 4 و5 و دروس جبرانی کلیه رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته به‌ غیر از دروس بدون منبع و دارای واحد عملی،دروس جبرانی(دروس دوره کارشناسی) و دروس دوره دانشپذیری کلیه رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد، کلیه دروس عمومی (به استثناء دروس عمومی گروه معارف اسلامی)،دروس تربیت بدنی و ورزش 1 (درصورت وجود امکانات در مراکز و واحدهای مجری،ارائه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مشروط بر اینکه حداکثر 8 واحد باشد،دروس کارآموزی و کارورزی و پروژه مقطع کارشناسی که طبق برنامه ترمی در تابستان سال آخر تحصیلی دانشجو ارائه می شود و  درس حفظ جزء 30 ام قرآن کریم در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، است.
وی با اشاره به زمان شروع امتحانات پایان ترم تابستان گفت: امتحانات از 31 مردادماه سال جاری آغاز شده و تا 10 شهریورماه ادامه خواهد یافت و در ترم تابستان امکان تغییر محل آزمون وجود ندارد.
ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از 13 تیرماه آغاز شده و تا 24 تیرماه ادامه خواهد داشت.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر