هیأت علمی،مدعو
 
معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور خبر داد:
انتشار سه نشریه علمی – تخصصی جدید در دانشگاه
دکتر احمد علی پور، معاون فناوری و پژوهش دانشگاه، از انتشار سه نشریه علمی- تخصصی جدید در حوزه های حسابداری و مطالعات دینی و روان شناسی خبرداد.
دکتر علی پور، ضمن تأکید بر لزوم گسترش و ارتقاء سطح پژوهش در دانشگاه پیام نور، نوید انتشار اولین شماره نشریۀ علمی- تخصصی «حسابداری دولتی»، اولین شماره نشریه «عصب روان شناسی» و شماره های اول و دوم «مطالعات روش شناسی دینی» را به خانواده بزرگ دانشگاه داد.
وی با عنوان اینکه این سه نشریه دارای «تأیید عنوان علمی- پژوهشی» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند، از کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دعوت کرد با ارسال مقالات ارزشمند خود موجب تداوم انتشار و غنای هرچه بیشتر نشریات علمی دانشگاه شوند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر