کانون و انجمن
 
شرکت اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور مرکز جوانرود در دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی
دانشجویان در طول دوره با شرح وظایف نجاتگر پیش بیمارستانی، ارزیابی صحنه و محیط حادثه، تثبیت پزشکی مصدوم، لوله گذاری(تراشه)،تریاژ، آسیب های شایع پس از سوانح و مراقبت های آن،فوریتهای نجات درمانی و انتقال مصدوم آشنایی پیدا خواهند کرد.
در پایان از فراگیران در دوره آزمون عملی و تئوری گرفته خواهد شد و به قبول شدگان در آزمون گواهی تخصصی پیش بیمارستانی اعطا خواهد شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر