معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خبر داد:
واگذاری تعدادی واحد مسکونی به کارکنان دانشگاه
دکتر فیصل حسنی از واگذاری تعدادی واحد مسکونی در فاز 11 شهر پردیس با شرایط استثنایی به پرسنل دانشگاه خبر داد.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با اشاره به شرایط استثنایی واگذاری این واحدها افزود: متقاضیان می توانند این واحدهای مسکونی را با پرداخت ودیعه 20 میلیون تومان (نوبت اول 10 میلیون تومان و پرداخت مابقی طی دوماه) ، 25 میلیون تومان وام مسکن و مابقی به صورت اقساط در 37 ماه و با متراژ حدود 87 مترمربع خریداری نمایند.
وی درخصوص نحوه ثبت نام اظهار داشت: کلیه متقاضیان جهت ثبت نام اولیه و تعیین اولویت حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 8 آذرماه سال جاری فرصت دارند که درخواست خود را به ستاد رفاهی کارکنان تحویل دهند.
به گفته معاونت اداری، مالی و عمرانی، اسامی متقاضیان شاغل در مراکز و واحدها نیز از طریق امور اداری استان مربوطه جمع آوری و ارسال می شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر