فرهنگی،دانشجویی
 
کسب مقام  نخست توسط آقای عمار حسینی(رشته ترتیل)،مقام نخست توسط خانم جماله کریمی(رشته حفظ کل) و  مقام سوم توسط خانم فرزانه صیدی(رشته حفظ 5 جزء) در مسابقات استانی قرآن کریم دانشگاه پیام نور را تبریک عرض مینماییم.                                                                                                                                                                                                  امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز جوانرود
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر