همایش پیشگیری از اعتیاد در روز شنبه مورخ 05/02/94 در سالن آمفی تأتر دانشگاه پیام نور مرکز جوانرود ساعت 10 صبح برگزار می گردد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر